Eiendommer

Kallumveien 24

Lagerbygg med kjøreport. Takhøyde på 5 meter.

Kallumveien 22

Et relativt moderne kontorbygg med tilhørende lager og kjøreport.

Rabekkgata 9

Et moderne og sentralt beliggende bygg som har til hensikt å bli et IT-senter for både lokale og eksterne aktører.

Varnaveien 22

Oppgradert og utviklete næringsbygg som rommer en rekke håndverksbedrifter, produksjon og lager.

Rabekkgata 21

Et eldre næringsbygg som trenger rehabilitering. Regulert med tanke på parkering og næring.

Rabekkgata 19

Område egnet for bilforretninger og verksteder samt kontor, forretning, service og bolig i 2. etg.

Rabekkgata 17

Attraktiv eiendom regulert for parkering, bolig og/eller næring. Eiendommen trenger oppgradering.

Rabekkgata 15

Lokaler med moderne standard til blandede formål som parkering, bolig og næring.