Kallumveien 22

Et relativt moderne kontorbygg med tilhørende lager og kjøreport.

Kallumveien 22 er bygget i 3 trinn. De eldste delene er fra midten av 1950-tallet, men sden nyeste delen er oppført i 1999. Bygningen består av lagerdel på 100 m2 som kan økes til ca 300m2 hvis behov for dette. Kontordelen består av 16 kontorer, resepsjonsområde/showroom, 2 tekniske rom, toaletter og dusjmulighet, kjøkken med spiseplass, et stort og et mellomstort møterom.

Den eldste delen av bygget har enkel bygningsmessig standard, men er godt vedlikeholdt. Den nyeste delen har god standard og fremstår som lyse og pene. Det er balansert ventilasjonsanlegg med varmegjennvinner i lokalet.