Rabekkgata 9

Et moderne og sentralt beliggende bygg som har til hensikt å bli et IT-senter for både lokale og eksterne aktører.

Eiendommens tomteareal er 13.816 m2. Byggets grunnflate er 6.640 m2 og bygningsmassen utgjør totalt 8.980 m2 i 2 etasjer. Bygningen var opprinnelig et rent industribygg, men har siden 2007 gjennomgått en betydelig oppgradering.

Det er bare en mindre del av bygget som gjenstår å oppgradere. Eiendommens største leietaker er XL-Bygg (Knatterudfjellet Trelastutsalg). For øvrig er IT-bedrifter betydelige leietakere. I tillegg til byggevareforretningen utvikles bygget med sikte på å bli et IT-senter. Oppvarming ved fjernvarme og elektrisk. 

Eiendommen er regulert for blandet formål; parkering/bolig/næring. 1. etasje skal benyttes til forretningsvirksomhet og serviceformål. Høyereliggende etasjer er tillatt for både forretning, kontor, service og bolig. Mot stadion kan det også vurderes bolig i 1. etasje. Maksimal BYA er 65% med gesimshøyde maksimalt 13 m. Dersom mer enn 1. etasje benyttes til forretning/kontor, tillates gesimshøyden økt med 1 meter.

I dag har vi 10 leietakere i bygget. Disse er ViaNett, SuperSellers,Jan’s Byggservice, Brogårds Renhold, Cads, XL-Bygg, Tak & Vedlikehold, Sempro, Kréatif, IdéSelskapet.