Vi ønsker å tilby driftsvennlige lokaler som egner seg for leietakers virksomhet. Vår typiske leietaker er en håndverksbedrift med behov for kontor og lager

Kallumveien 24

Lagerbygg med kjøreport. Takhøyde på 5 meter.

Kallumveien 22

Et relativt moderne kontorbygg med tilhørende lager og kjøreport.

Rabekkgata 9

Et moderne og sentralt beliggende bygg som har til hensikt å bli et IT-senter for både lokale og eksterne aktører.